Resarö

Vaxholm

Skärgårdsholkens

Förskola

Öppentider :

Måndag- Fredag

07:00-17:00

 

Besöksadress:

Bygårdsvägen 4

 

Postadress:

Bygårdsvägen 4

185 94 Vaxholm

 

Telefon:

08-541 37 430

 

Förskolechef:

Carina Rådström

 

E-mail:

skargardsholken@tele2.se

 

Postgiro:

649 97 51-3

Välkommen till förskolan Skärgårdsholken!

Vi är belägna mitt i skärgården på ön Resarö i Vaxholms kommun.

närheten till havet och naturen är en förmån som vi ofta nyttjar.

Uteaktiviteter är en stor del i barnens vardag på förskolan.