Home

Skärgårdsholkens

           Förskola


Besöksadress:

Bygårdsvägen 4


Postadress:

Bygårdsvägen 4

185 94 Vaxholm


Telefon:

08-541 37 430


Rektor:

Carina Rådström


E-mail:

skargardsholken2@gmail.com


Postgiro:

649 97 51-3

Välkommen till förskolan Skärgårdsholken!

Vi är belägna mitt i skärgården på ön Resarö i Vaxholms kommun.

närheten till havet och naturen är en förmån som vi ofta nyttjar.

Uteaktiviteter är en stor del i barnens vardag på förskolan.